XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Bên cạnh KCN, công ty Xuyên Á còn đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà trẻ, trường học, khu thương mại dịch vụ phục vụ đời sống lao động xa, khác địa phương. Đây là phương châm an sinh xã hội.