XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Liên hệ
Văn phòng đại diện khu công nghiệp Xuyên Á
đường tỉnh 824, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Hotline: 0917.77.88.99 - Mr. Trịnh Thế Sơn (Phó Tổng GIám Đốc)

Văn phòng điều hành khu công nghiệp Hải Sơn (chủ đầu tư KCN Xuyên Á)
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Email: kcn.haison2003@gmail.com
Tel: 02723.761.656